Moxabehandling

Moxa_1Moxabränning är en gammal behandlingsmetod. Man kan använda sig av stavar av örten gråbo som hålls nära huden. Syftet här är att stärka och värma, t ex om man har ont i leder. Det blir en genomträngande hetta som påverkar flödet av Qi och blod.

Moxa används ej för personer som lider av inre hetta.

Moxa bidrar även t ex att lindra smärtor i mage och rygg, som uppkommit p g a kyla, och det kan tillföra värme när det är kyla i livmodern.

Moxabränning kan ge i från sig en typisk rök och lukt som en del kan tycka är påfrestande.

Påpekas bör att om man är allergisk mot gråbo så ger det vanligtvis inga problem.