Om akupunktur

omakupunkturAkupunktur är en behandlingsmetod som använts i tusentals år i Kina. Den är effektiv och har börjat praktiseras över hela världen.

Tunna engångsnålar av rostfritt stål används och sticks genom specifika akupunkturpunkter.
Patienten känner ett litet stick och därefter en svag kramp eller ömhet. Olika kombinationer av punkter används vid olika tillstånd vilket är beroende av den diagnos man kommit fram till.

Efter en behandling känner man sig ofta avslappnad och lugn.

Vid ett enkelt problem, t ex en nackspärr eller stukad, fot räcker det med ett fåtal behandlingar. Men har man haft symtom länge krävs det upptill 10 behandlingar 1-2 ggr i veckan. Förändring kan inträffa redan efter första behandlingen, men i regel kan det ta 4-5 behandlingar innan man märker förbättring. Sedan kan det räcka att man får underhållsbehandling t ex 1 gång/månad, alternativt att man avvaktar.

Vad kan akupunktur ha effekt på?

 • Inflammationer i benhinnor, leder och muskler.
 • Smärtor i t ex rygg, nacke och leder, exempelvis ischias.
 • Infertilitet och som stöd vid IVF-behandling.
 • Reumatiska problem.
 • Fibromyalgi, lättare depressioner – nedstämdhet, trötthet.
 • Migrän och spänningshuvudvärk.
 • Astma och allergier.
 • Hudproblem.
 • Gynekologiska besvär som hormonell obalans smärtsam och/eller oregelbunden mens och klimakteriebesvär.
 • Matsmältningsbesvär som diarré, förstoppning och magkatarr. Graviditetsillamående.
 • Sömnsvårigheter och stress.
 • Högt/lågt blodtryck.
 • Nervsmärtor som bältros och trigeminus neuralgi.
 • Stroke.
 • Stöd för rökavvänjning
 • Alkohol-, opiat-, socker- och läkemedelsberoende.
 • Övervikt.

Det finns två sorters akupunktur som används i Sverige:

 • KinesiskAkupunkturTraditionell kinesisk akupunktur

Utgångspunkten är traditionell kinesisk medicin. Den som behärskar detta anser sig ha möjlighet att behandla ett flertal sjukdomar och tillstånd och därmed större användningsområde. Man kan motverka t.ex. hudproblem, gynekologiska problem, nervproblem. Ju mer man kan om kinesisk behandlingsdiagnostik desto mer specifik och effektfull kan behandlingen bli.

Internationell forskning visar att akupunktur påverkar immunförsvaret, lymfan och blodflödet samt inre organ. Traditionell kinesisk medicin utövas i Sverige av akupunktörer med treårig akupunkturutbildning samt skolmedicinsk bakgrund vilket är kravet för att få vara medlem i Svenska Akupunkturförbundet.

 • Sensorisk stimulering – akupunktur i vården

Socialstyrelsen godkände akupunktur 1984 som en metod mot smärta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta beslut blev 1991 ändrat till att jämställas med sjukvårdande behandling vilket innebär att man för att få använda akupunktur ska kunna hävda evidens för det tillstånd man ska behandla. I dag finns evidens för att akupunktur är verksamt vid illamående, smärta och perifer cirkulation. Denna akupunktur görs inte med diagnostik enligt traditionell kinesisk medicin utan baserar sig på en diagnos från skolmedicinen d.v.s. västerländsk medicin. För legitimerad sjukvårdspersonal ställs inga särskilda krav på akupunkturutbildning utan det är upp till varje utövare att skaffa sig tillräckligt med kunskap.