Integritetspolicy

Med anledning av EU-förordningen General Data Protection Regulation, GDPR, vill vi informera om följande angående insamling av personuppgifter:

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Allmänt

Utöver vad som nedan nämns samlar denna webbplats inte in några personuppgifter från besökare.

Kommentarer

Om du som besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild (om du har någon) att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Kontaktformulär

Information som skickas via kontaktformuläret lagras dels i sajtens databas, dels i mottagarens (Akupunkturkliniken Kristina Donyo/Kristina Donyo) mejlprogram och när relevant på mottagarens dator, skyddad med antivirusprogram och brandvägg. Enbart information som är kopplad till Akupunkturkliniken Kristina Donyos verksamhet sparas.

OBS! Fyll ej i känslig information om t ex din hälsa i formuläret. Spara eventuell sådan information till samtal.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Syfte med sparande av personuppgifter

Information via kontaktformulär, och eventuellt efterföljande mejlkonversation, sparas, om den har betydelse dels för syftet att ha som underlag för aktuell kundkontakt, dels för att ha som underlag för eventuellt kommande kundkontakt.

Rättslig grund för sparande av personuppgifter

Personliga uppgifter enligt ovan kan sparas enligt GDPR, som ger rätten att spara och behandla personlig information om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan Akupunkturkliniken Kristina Donyo och kund. Personliga uppgifter kan också sparas och behandlas om den är nödvändig för ändamål som grundas på Akupunkturkliniken Kristina Donyo berättigade intressen, exempelvis att informationen kan behövas vid kommande kundkontakter. Notera åter här din rätt att få din personliga information raderad, med vissa undantag (se sista avsnittet ”Vilka rättigheter du har över din data”).

Hur länge sparas personuppgifter

I avsnitten ovan nämnda uppgifter sparas så länge informationen kan anses som relevant, dvs utan exakt tidsgräns. Se stycket ”Vilka rättigheter du har över din data” angående din rätt att som kund/intresserad av klinikens tjänster när som helst få din information raderad, med vissa undantag beskrivna i nämnda avsnitt.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Google maps

Googles applikationer samlar in information enligt Googles eget regelverk, till Googles egna servrar. Om/i samband med att du använder Google maps på denna webbplats kontaktsida, måste du godkänna att en sådan insamling sker. Eventuell information som samlas in via Google maps, samlas och granskas inte av denna webbplats.

Skydd av webbplats

Webbplatsen har virusskydd och brandvägg. I samband med misstänkt försök till intrång på webbplatsen (”hacker-attacker”) kan personlig information komma att sparas. Eventuell information som inte visar sig kopplad till intrångsförsök raderas (se nästa avsnitt).

Överförs mina personuppgifter utanför EU/EES?

Personuppgifter som lagras i sajtens databas via kontaktformulär lagras inom EU (på servrar i Danmark). Personuppgifter som lagras vid misstänkt intrångsförsök på sajten, lagras på servrar i tredje land, i USA. Tillämpligt skydd tillämpas, vilket innebär att lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR för sådan lagring föreligger. Om ett misstänkt intrångsförsök direkt kan avfärdas som felaktigt misstänkt sker radering av personuppgifterna automatiskt senast ett par dagar efter lagring, vid osäkerhet senast 90 dagar efter lagring. Har du några övriga frågor om ämnet – ta gärna kontakt med personuppgiftsbiträde via jousit@telia.com.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Om du vill ha denna information, kontakta personuppgiftsbiträde via jousit@telia.com.

Vill du få information om personlig information som du skickat via hemsidans kontaktformulär finns sparad, kontakta Akupunkturkliniken Kristina Donyo via kristinadonyo@msn.com.

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Om du vill få information raderad, kontakta personuppgiftsansvarig, Akupunkturkliniken Kristina Donyo, via kristinadonyo@msn.com.