Integritetspolicy

Med anledning av den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation, GDPR, vill vi informera om följande angående insamling av personuppgifter:

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Allmänt

Utöver vad som nedan nämns samlar denna webbplats inte in några personuppgifter från besökare.

Kommentarer

Om du som besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild (om du har någon) att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Kontaktformulär

All information som skickas via kontaktformuläret lagras enbart i mottagarens mejlprogram, skyddad med antivirusprogram och brandvägg. Enbart information som är kopplad till Akupunkturkliniken Kristina Donyos verksamhet sparas. Information som inte längre är aktuell raderas.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Google maps

Googles applikationer samlar in information enligt Googles eget regelverk, till Googles egna servrar. Om/i samband med att du använder Google maps på denna webbplats kontaktsida, måste du godkänna att en sådan insamling sker. Eventuell information som samlas in via Google maps, samlas och granskas inte av denna webbplats.

Skydd av webbplats

Webbplatsen har virusskydd och brandvägg som skyddar din information och kommunikation. I samband med försök till intrång på webbplatsen (”hacker-attacker”) kan personlig information eventuellt sparas. All information som inte visar sig kopplad till intrångsförsöket raderas.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Om upptäckt av att någon obehörig lyckats forcera virus- och brandskydd vidtas följande: 1. Webbplatsen rensas från virus och obehörig kod. 2. Datainspektionen informeras. 3. Du får information ifall dina personliga uppgifter befaras ha förmedlats till obehörig.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Om du vill ha denna information, kontakta joit@telia.com.

Vill du få information om personlig information som du skickat via hemsidans kontaktformulär finns sparad, kontakta Akupunkturkliniken Kristina Donyo via kristinadonyo@msn.com.

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Om du vill få information raderad, kontakta kristinadonyo@msn.com.