Beroende NADA

Öronakupunktur enligt NADA modellen (National Acupuncture Detoxification Association) är en standardiserad behandlingsform. NADA används i mer än trettio länder, sedan mitten av 90-talet.

Varför öronakupunktur enligt NADA?

Denna öronakupunkturmetod började användas i New York på Lincoln-kliniken av doktor M. Smith för abstinenssymtom vid drogberoende. Den kan också användas som en del av en behandling vid psykiska och fysiska symtom som stress, huvudvärk, depression, ångest, mardrömmar och aggressioner. Samtliga dessa fenomen uppträder som abstinenssymtom för den som vill bryta sitt läkemedelsberoende.

Nadametoden har i flera studier visat sig vara särskilt verksam vid behandling av drogberoende. Den är verksam både i abstinens-, rehabiliterings- och återfallsfasen. Metoden har på senare år introducerats i Sverige och används på flera institutioner, behandlingshem och fängelser.

nadaakupunkturpunkternaiöratSjälva akupunkturen går till så att patienten får fem akupunkturnålar i varje öra. Nålarna sitter kvar cirka 40 minuter. Akupunktur påverkar bl.a. signalsubstanserna i hjärnan, främst noradrenalin och serotonin som är involverade vid depression vilket motverkar detta tillstånd som i många fall kan finnas bakom beroendeproblematiken.

Välbefinnande och ibland eufori (upprymdhet), känslor som med största säkerhet förmedlas via substanser i hjärnan. Denna lindring kan för den läkemedelsberoende frigöra krafter som behövs för att hantera helhetssituationen när han vill bryta beroendet.

Man kan sammanfattningsvis säga att öronakupunkturen skapar en bra grund för ett rehabiliteringsarbete.

Här erbjuder vi NADA behandling sittande i grupp i vilket kan  kombineras med samtalsbehandling när patienten är mogen för det. NADA förbereder vilket gör samtalsbehandlingen mer effektiv.

Detta kan sammanfattas i följande punkter:

– Ger en snabb insättning och omedelbar tillfredsställelse

– Positiv i en grupprocess genom att man lär av varandra

– Ger inga biverkningar

– Når lättare en mental jämvikt än vid medicinintag

– Mindre ”pillerfixering” ger en positiv effekt på missbruk

– Passar asociala patienter

– Patienten blir mer kommunikativ efter behandling

– Lugnare, mer avslappnad

– Får bättre självförtroende

– God sömn

Alla dess punkter verkar i motsatt riktning i förhållande till abstinensbesvären. Akupunkturnålen innehåller varken någon drog eller magisk kraft. Att man mår bättre efter behandling beror på en kraft som finns i dig själv. Processen sätts igång med nålarna men kraften finns inom dig. Det är den som kan vara ett av verktygen som möjliggör ett liv utan preparatet.