Chi Neng Qigong

Chi Neng Qigong är en mycket effektiv Qigong-metod som är lätt att lära sig, och man kan uppnå goda resultat. Daglig träning stimulerar flödet av Qi (din livsenergi) i din kropp samtidigt som din inre styrka, din rörlighet samt ditt inre lugn kommer att utvecklas. Chi Neng Qigong stimulerar också din hjärnverksamhet, immunsystemet och ger ett långt hälsosamt liv.

I Sverige har Qigong blivit känt för allmänheten och det tränas uppskattningsvis ett tjugotal huvudmetoder. Chi Neng är en av de mest kända.

Dr Pang Ming började utveckla denna Qigong-metod i Kina, vilken från början var tänkt att användas för att hjälpa sjuka med hälsoproblem. Men metoden visade sig vara utmärkt att tillämpa även på friska individer.

Qigong kan t ex hjälpa dig att:

– bli av med ryggproblem och hjälpa att förbättra din hållning,

– slappna av mentalt så att sömnen förbättras samt din koncentration,

– höja din energi,

– lindra besvär som astma, depression och stress/oro samt lågt/högt blodtryck,

– och att stärka ditt immunförsvar.

Du kan hitta mer information på sidan www.chineng.se.